प्लास्टिक फिल्म एक्स्ट्रिडिंग मशीनरी

२००२ मा यसको स्थापना भएदेखि

केस

>> हाम्रो प्लास्टिक फिलामेन्ट निर्माण मेसिनको केस देखाउनुहोस्

पीईटी झाडू र अफ्रीका बजारमा ब्रश फिलामेन्ट मेसिन लाइन बनाउने

case

case

case

case

case

अफ्रीका बजारमा PET सिंथेटिक कपाल फिलामेन्ट निर्माण मेशीन

case

case

case

case

case

case

अफ्रीका बजारमा PET डोरी फिलामेन्ट मेसिन लाइन बनाउने

case

case

case

case

case