प्लास्टिक फिल्म एक्स्ट्रिडिंग मशीनरी

२००२ मा यसको स्थापना भएदेखि

प्लास्टिक झाडू फिलामेन्ट extruding मेसिन

  • Plastic broom filament extruding machine

    प्लास्टिक झाडू फिलामेन्ट extruding मेसिन

    प्लास्टिक झाडू फिलामेन्ट एक्सट्रुडिंग मेशिन मुख्यतया पीईटी, पीपी, पीई मोनोफिलामेन्ट उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन औद्योगिक र नागरिक प्रयोगको लागि विभिन्न प्लास्टिक सफा झाडू बनाउनका लागि प्रयोग हुनेछ।