प्लास्टिक फिल्म एक्स्ट्रिडिंग मशीनरी

२००२ मा यसको स्थापना भएदेखि

प्लास्टिक सिंथेटिक बरौनी फिलामेन्ट extruding मेसिन